[elementor-template id=”187″]

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข”]Online Casino เรียกว่า (“ผู้ดำเนิน”) ดำเนินกาตามรระบบสำหรับเกมที่ www.kclubscasino.com (“ระบบการวางเดิมพัน”) โดยฝ่ายผู้ใช้ เรียกว่า ( “นักเดิมพัน”) โปรแกรมเล่นใช้ระบบ การเล่น สำหรับการชำระเงินข้อมูลและเล่นเกมต่าง ๆ และตรงไปตรงมา สำหรับการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของระบบ การเดิมพัน บริการ (“ชำระเงิน”) บริการชำระเงินอาจมีการเป็นสัญญาระหว่างกลางที่ไว้ใจระหว่างตัวแทน ดังนั้นผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่ผู้รับชำระเงิน และดังนั้น ในการให้บริการชำระเงินจะไม่ครอบคลุม โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และโปรแกรมเล่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมของโปรแกรมเล่นใช้ระบบ การเดิมพัน และความสัมพันธ์กับตัวดำเนินการ โปรแกรมเล่นควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ ตามที่มีผลต่อสิทธิและหนี้สินของตนภายใต้กฎหมาย ถ้าโปรแกรมเล่นไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ควรใช้ระบบ การเดิมพัน ถ้าโปรแกรมเล่นมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มีปัญหาควรติดต่อ [email protected] นักเดิมพันตกลงว่า จะใช้ระบบ การเดิมพัน สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลของตนเอง และจะไม่ใช้มันเพื่อดำเนินธุรกิจการค้า ของเล่นที่ใช้ระบบ การเดิมพัน อาจมีการข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการตกลงการใช้ระบบ การเดิมพัน โปรแกรมเล่นตกลงจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้ามีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้ และเงื่อนไข และเอกสารใด ๆ รวมอยู่ โดยการอ้างอิง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ลงทะเบียนและการใช้บัญชีของนักเดิมพัน

  1. การเข้าถึง และใช้งานบนระบบ การเดิมพัน โปรแกรมเล่นต้องมีอายุน้อย 18 ปี หรืออายุของกฎหมายจำเป็นสำหรับการเล่นการพนันในเขตอำนาจของนักเดิมพัน จะต้อง สูงกว่า โปรแกรมเล่นจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วย และเป็นไปตามข้อตกลงของตนและ/หรือการจัดเรียง ด้วยตัวแทนที่ไว้ใจ (“บัญชี”) โปรแกรมเล่นควรให้แน่ใจว่า รายละเอียดให้ โดยเหล่านั้นเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (เช่นรายละเอียดให้กับตัวแทนที่ไว้ใจ) หรือตลอดเวลาหลังจากนั้นจะถูกต้อง และสมบูรณ์ และต้องแจ้งให้ทราบตัวแทนที่ไว้ใจตามลำดับของมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตนทันที ด้วยการปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ของตนเองเพื่อการสื่อสารหรือประกาศที่ออก โดยตัวดำเนินการใด ๆ สามารถจะติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบการตรวจสอบโปรแกรมเล่นของคุณจะถูกใช้ โดยตัวแทนที่ไว้ใจในส่วนสำรองของการให้บริการการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ตัวดำเนินการสงวนสิทธิในการร้องขอของนักเดิมพันที่ระบุเอกสาร (เช่นหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน) จากตัวแทนที่ไว้ใจสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่เหมาะในการใช้งานของโปรแกรมเล่นของระบบ การเดิมพัน ควรตรวจสอบเช่นการใช้ โดยตัวดำเนินการ (ตัวอย่าง ไม่จำกัด การเปิดใช้งานตัวดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ)
  2. โปรแกรมเล่นยังปรารถนาเพื่อวางการเล่นบนระบบ การเดิมพัน ควรจดบันทึกว่า อาจจะมีกฎหมายเฉพาะในประเทศของตนเอง สถานที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ที่โปรแกรมเล่นเข้าถึงระบบ การเดิมพัน ซึ่งห้ามไม่ให้เล่นการพนันนั้น ใบสำคัญโปรแกรมเล่นแสดงกับตัวดำเนินการที่พวกเขาจะไม่เข้าถึง ระบบการให้บริการ การเดิมพัน จากภายในเขตอำนาจศาลที่ห้ามเล่นการพนัน ใบสำคัญเพิ่มเติม โปรแกรมเล่นแสดงกับตัวดำเนินการที่พวกเขาจะไม่เข้าถึงระบบ การเดิมพัน ตลอดเวลาถ้าพวกพลเมืองของรัฐประชาชาติที่ห้ามของประชาชนจากการเข้าร่วมในการเล่นการพนัน (คำนึงถึงตำแหน่งของตนเอง)
  3. เป็นความรับผิดชอบของนักเดิมพันเพื่อให้แน่ใจความสอดคล้องกับของตนภายในเครื่อง หรือชาติกฎหมายก่อนที่ จะสร้างบัญชีกับตัวแทนที่ไว้ใจ และ/หรือก่อนที่ จะวาง เดิมพัน บนระบบ การเดิมพัน โปรแกรมเล่นมีใจเพื่อค้นหาคำแนะนำด้านกฎหมายก่อนที่จะสร้างบัญชี และ/หรือการวางเดิมพันใด ๆ หรือ การเงินเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ติดต่องานที่นำเสนอบนระบบ การเดิมพัน ไม่รั้นแต่อย่างใดกับกฎหมายดังกล่าว ตัวดำเนินการไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการละเมิดใด ๆ ภายในเครื่อง หรือชาติกฎหมายของนักเดิมพัน
  4. โดยไม่จำกัดส่วนคำสั่ง 3 ตัวดำเนินการไม่ยอมรับเดิมพันที่เกิดจากการสหรัฐอเมริกา ตุรกี และราชอาณาจักร กัมพูชา และ ตาม โปรแกรมเล่นใบสำคัญแสดงว่า พวกเขาจะไม่อนุญาตให้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ดูแลเหล่านี้ หรือจะพวกเขาใช้ หรือเข้าถึงระบบ การเดิมพัน เมื่อพวกเขาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ดูแลเหล่านี้
  5. โปรแกรมเล่นจะมีให้ มีรหัสล็อกอินและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตนบนระบบ การเดิมพัน (ซึ่งจะเป็น relayed เหล่านั้น โดยตัวแทนที่ไว้ใจ) เพื่อป้องกันการฉ้อโกง โปรแกรมเล่นต้องรักษารหัสล็อกอินและรหัสผ่านนี้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยนั้น หรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่น รหัสผ่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบการเข้ารหัสลับในระบบ การเดิมพัน และจะไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยตัวดำเนินการ ถ้าโปรแกรมเล่นรู้ หรือ กำหนด ว่า บุคคลอื่นรู้ของรหัสล็อกอิน และ/หรือรหัสผ่าน หรือที่อื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถูกขโมย หรือมิฉะนั้น การเข้าถึง โดยไม่มีอำนาจของพวกเขา พวกเขาควรแจ้งตัวแทนที่ไว้ใจทันที
  6. ถ้าการดำเนินการมีเหตุผลที่เชื่อว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นการละเมิดความปลอดภัย ของระบบ การเดิมพัน มันอาจต้องการให้โปรแกรมเล่นเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือมันอาจหยุดการทำงานบัญชีของนักเดิมพัน
  7. โปรแกรมเล่นจะไม่อนุญาตให้บุคคลหรืออื่น ๆ ของบริษัทอื่น (รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เยาว์ใด ๆ) การใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง โปรแกรมเล่นจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานทั้งหมดของระบบ การเดิมพัน ผ่านรหัสล็อกอินและรหัสผ่านของตน เว้นแต่เกิดจากการละเลยของตัวดำเนินการ การใด ๆ ใช้รหัสล็อกอินและรหัสผ่านจะรับผิดชอบ
หนังโป้ st1688vip 388goal betflix
หวยออนไลน์ หวย
Scroll to top